Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Prakovce

Upútavky na oznamy

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania,

VSD, a.s. oznamuje občanom, že dňa 29.mája 2019 v čase od 7:10 hod. do 18:30 hod. bude plánované prerušenie dodávky elektrickej energie na vybraných miestach v obci Prakovce z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej siete.

Viac v prílohe.

viac...


 

Informácia

ekasa.jpgDaňový úrad Košice-PDÚ Spišská Nová Ves
Odbor správy daní
požiadal obec Prakovce o spolupráci pri informovaní podnikateľských subjektov
z dôvodu povinnosti daňových subjektov  online napojenia všetkých pokladníc na finančnú správu

od 1.7. 2019.

                                                  Info v prílohe.

viac...


 

Oznam

Oznamujeme občanom, že v termíne do 31.03.2020 bude oprávnená spoločnosť v našej obci vykonávať kontrolu a prípadný orez konárov, drevín a krovitých porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, t. j. vzdušných elektrických vedení v katastrálnom území Prakovce.

Za pochopenie ďakujeme.

viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z.

voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

Viac v prílohe.

eurovolby-ilustr.JPG

Obec Prakovce v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v mesiaci máj 2019, ktoré sa uskutočnia 25. mája 2019

zverejňuje

elektronickú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

stefan.galo@prakovce.sk

 

Kontakt na osobné doručenie: Štefan Gaľo

sídlo: Obecný úrad č.s. 333, 055 62 Prakovce, č. dv. 10, prízemie

telefón: 053 / 418 20 34; 053/ 418 20 31

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 21.9.2019

Vážení občania,

Dňa 10.12.2018 sa konalo Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prakovciach, na ktorom novozvolení poslanci zložili sľub. V ten istý deň sa novozvolený starosta obce Ing. Martin Czebrik písomne vzdal mandátu starostu obce pred zložením sľubu. Z tohto dôvodu sa v našej obci uskutočnia doplňujúce voľby starostu obce, ktorých termín vyhlási predseda NR SR.

Do konania volieb ostáva starostom obce Mgr. Pavol Lukáš.

128/2019

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 13. mája 2019

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. a), b) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2.určujem

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 21. septembra 2019,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Zoznam obcí, v ktorých sa vyhlasujú voľby dňa 21.9.2019 nájdete v prílohe.

viac...


 

Oznam - usmernenie k chovu ošípaných na domácu spotrebu

Obec Prakovce týmto oznamuje chovateľom ošípaných, že rozhodnutím Európskej komisie pod č. 2018/1669 zo dňa 06.11.2018 nastala povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierať už od jedného kusa ošípanej.

Na základe toho sa musia neregistrovaní chovatelia ošípaných zaregistrovať v centrálnom registri hospodárskych zvierat. 

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti v zmysle § 48 zákona č. 39/2017 o veterinárnej starostlivosti hrozí sankcia od 100 do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.

Bližšie informácie týkajúce sa vyplnenia tlačiva s názvom: „Registrácia chovu“ a iných nejasností Vám poskytne Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves na telefónnom čísle 053/4813201, resp. Obec Prakovce na telefónnom čísle 053/4182039. 

dňa 28.1.2019 Obec Prakovce obdržala Usnernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou  na domácu spotrebu, ktoré nájdete v prílohe.

Viac v prílohe.

viac...


 

Nové knihy vďaka Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia.jpgObec Prakovce nakúpila do obecnej knižnice 81 nových knižných titulov pre dospelých a 26 pre deti vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia.

 

DSC00287kópia.jpg

logo.png

viac...


 

Oznamy o doručení zásielok

OBEC PRAKOVCE

 v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresátov uvedených v prílohách.

viac...


 

Šetrite miesto v zberných nádobách!

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Viď obrázok: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov

zmenšite ich objem!

zosliapavanie_FINAL3 (002).jpg

viac...


 

Musí vznikať toľko odpadu?

                                                                      Vážení občania,

images (1).jpgdávame Vám do pozornosti internetovú stránku www.triedime.sk, ktorá pomáha šíriť myšlienku zníženia tvorby odpadu a správneho triedenia. Taktiež sa na tejto stránke nachádza aj zaujímavé edukatívne video pre verejnosť s názvom: „Musí vznikať toľko odpadu?“, ktoré Vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby sme netvorili zbytočný odpad. 

Video nájdete aj použitím linku  na www.triedime.sk: 

www.triedime.sk/video/Musi-vznikat-tolko-odpadu 

                                                                   alebo ho môžete nájsť na sociálnych sieťach:

                                                                         www.youtube.com,  www.facebook.sk/ZelenyBod

viac...


 

Kultúra a šport

1.6.2019   od 10:00 hod.

Obecný úrad Prakovce

Detská palacinka

detská palacinka.jpg
 

1.6.2019   od 10:00 hod.

Obecný úrad Prakovce

Prakovské pirohy

prakovské pirohy.jpg
 

1.6.2019   od 10:00 hod.

Obecný úrad Prakovce

Na prakofskim ganečku

Ganeček 1.jpg

Obec Prakovce v spolupráci s Jánom Eližerom, Tatranským klubom Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a Cukrárenskou výrobou Kika Vás srdečne pozývajú na 4. ročník podujatia Na prakofskim ganečku.


 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup

Úvodná stránka