Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Prakovce

Upútavky na oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Prakovce

Vážení občania,

VSD,a.s. oznamuje, že v dňoch 9.10.2017 v čase od 7:10 hod. do 15:00 hod. a 13.10.2017 v čase od 7:20 hod. do 17:00  hod.  bude prerušená distribúcia elektriny v týchto odberných miestach: č.d.133, od č.d. 256 po č.d. 270, od č.d. 279 po č.d. 282, č.d. 334, 357, 358, 610 z dôvodu plánovaných prác súvisiacich s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy.

Za pochopenie ďakujeme.

stiahnuť.png

viac...


 

Oznam

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do 3 okrskových volebných komisií k voľbám do orgánov samosprávnych krajov   v roku 2017 v obci Prakovce je:

sekretariat@prakovce.sk

Oznámenie o určení volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 4.11.2017 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. 

nájdete v prílohe.

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

voľby do VÚC.jpgPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil  v zbierke zákonov SR dňa 28.6.2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Vyhlásenie volieb a informáciu pre voliča nájdete v prílohách.

viac...


 

Voľné pracovné pozície

stiahnuť.pngMedzinárodná výrobná spoločnosť zaoberajúca sa produkciou         elektrických konektorov, lisovaných výrobkov a montážou káblových             zväzkov do záhradnej a výhrevnej techniky, bielej elektrotechniky a  automobilového priemyslu v  dôsledku ďalšieho rastu výroby hľadá zamestnancov do prevádzky                         v Gelnici.

Viac v prílohe.

viac...


 

Oznam referátu daní a poplatkov obce Prakovce

Obec Prakovce, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, touto cestou  pripomína všetkým daňovníkom, ktorí doposiaľ neuhradili  daň z nehnuteľností, daň za psa  a poplatok za KO  aby tak urobili  najneskôr do 30.11.2017.

Zároveň pripomíname daňovníkom, ktorí si v r. 2017 uplatnili zníženie poplatku za komunálny odpad z dôvodu štúdia a ubytovania detí v študentských domovoch a daňovníkom, ktorí požiadali o odpustenie poplatku za komunálny odpad, ale nedoložili doklad,  z ktorého jednoznačne vyplýva, že sa daňovník dlhodobo zdržiava mimo obce a uhrádza odpady inom mieste pobytu, aby do 30.9.2017 doložili na tunajší referát daní a poplatkov príslušné doklady.  

Ak daňovník v stanovenej lehote nedoloží potrebné doklady, bude sa považovať úľava na poplatok za komunálny odpad za ukončenú a následne bude vyrubená plná sadzba poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

 Ďakujeme.

Mgr.Mária Tokarčíková, referent daní a poplatkov

viac...


 

Celoslovenská výtvarná súťaž Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018

ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.

Vic sa dočítate v prílohe!

logo small.png

viac...


 

Oznamy o doručení zásielok

OBEC PRAKOVCE

 v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresátov uvedených v prílohách.

viac...


 

Šetrite miesto v zberných nádobách!

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Viď obrázok: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov

zmenšite ich objem!

zosliapavanie_FINAL3 (002).jpg

viac...


 

Musí vznikať toľko odpadu?

                                                                      Vážení občania,

images (1).jpgdávame Vám do pozornosti internetovú stránku www.triedime.sk, ktorá pomáha šíriť myšlienku zníženia tvorby odpadu a správneho triedenia. Taktiež sa na tejto stránke nachádza aj zaujímavé edukatívne video pre verejnosť s názvom: „Musí vznikať toľko odpadu?“, ktoré Vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby sme netvorili zbytočný odpad. 

Video nájdete aj použitím linku  na www.triedime.sk: 

www.triedime.sk/video/Musi-vznikat-tolko-odpadu 

                                                                   alebo ho môžete nájsť na sociálnych sieťach:

                                                                         www.youtube.com,  www.facebook.sk/ZelenyBod

viac...


 

Oznam

Obec Prakovce oznamuje,  že stanovuje termín na pripomienkovanie platného Územného plánu Obce Prakovce, vrátane jeho 1. dodatku a to do:  31.10.2017.

Svoje písomné pripomienky, návrhy a postrehy môžete odovzdať počas pracovných dní a úradných hodín na Obecnom úrade v Prakovciach v kancelárii stavebného úradu č. d. 29.

Mgr. Pavol Lukáš, starosta obce

viac...


 

dnes je: 23.9.2017

meniny má: Zdenka

webygroup

Úvodná stránka