Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Prakovce

Upútavky na oznamy

Oznam - určenie veľkosti plagátov počas kampane

Obec Prakovce, v zastúpení Mgr. P. Lukáš, starosta obce v zmysle §3 Zabezpečenie zásady rovnosti Všeobecne záväzného nariadenia obce Prakovce č.6/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Prakovce počas volebnej kampane (ďalej iba VZN)

určuje

veľkosť plochy, na ktorú môže zaregistrovaný kandidujúci subjekt umiestniť volebný plagát s rozmermi: max. A4 (210x297 mm)

Viac v prílohe.

 

viac...


 

Voľby 2017

Vážení občania,

v prílohe nájdete k blížiacim sa Voľbám do samosprávnych krajov dňa 4.11.2017 informácie pre voličov, zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu KSK a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK pre volebný obvod 6.

OZNAM

Volebná komisia KSK oznamuje, že po registrácii kandidátnych listín pre voľby predsedu KSK bol odvolaný z kandidatúry politickej strany Nezávislosť a Jednota, kandidát uvedený v zozname zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu pod poradovým číslom 13

Adam Šepetka, Ing., r37,riaditeľ, Košice-Sever, Nezávislosť a Jednota.

viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

voľby do VÚC.jpgPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil  v zbierke zákonov SR dňa 28.6.2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Vyhlásenie volieb a informáciu pre voliča nájdete v prílohách.

viac...


 

Deti na hokej

stiahnuť.jpg

 

Slovenský zväz ľadového hokeja a HK Slovan Gelnica pozývajú deti

a ich rodičov na podujatie Deti na hokej, ktoré sa uskutoční 22. októbra 2017

o 15:00 hod.na Zimnom štadióne v Gelnici.

Viac v prílohe.

viac...


 

Voľné pracovné miesto

Spojená škola internátna, Prakovce 256, 055 62 Prakovce zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca - majster odbornej výchovy - stolár. Viac v prílohe.

viac...


 

Voľné pracovné pozície

stiahnuť.pngMedzinárodná výrobná spoločnosť zaoberajúca sa produkciou         elektrických konektorov, lisovaných výrobkov a montážou káblových             zväzkov do záhradnej a výhrevnej techniky, bielej elektrotechniky a  automobilového priemyslu v  dôsledku ďalšieho rastu výroby hľadá zamestnancov do prevádzky                         v Gelnici.

Viac v prílohe.

viac...


 

Oznam referátu daní a poplatkov obce Prakovce

Obec Prakovce, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, touto cestou  pripomína všetkým daňovníkom, ktorí doposiaľ neuhradili  daň z nehnuteľností, daň za psa  a poplatok za KO  aby tak urobili  najneskôr do 30.11.2017.

Zároveň pripomíname daňovníkom, ktorí si v r. 2017 uplatnili zníženie poplatku za komunálny odpad z dôvodu štúdia a ubytovania detí v študentských domovoch a daňovníkom, ktorí požiadali o odpustenie poplatku za komunálny odpad, ale nedoložili doklad,  z ktorého jednoznačne vyplýva, že sa daňovník dlhodobo zdržiava mimo obce a uhrádza odpady inom mieste pobytu, aby do 30.9.2017 doložili na tunajší referát daní a poplatkov príslušné doklady.  

Ak daňovník v stanovenej lehote nedoloží potrebné doklady, bude sa považovať úľava na poplatok za komunálny odpad za ukončenú a následne bude vyrubená plná sadzba poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

 Ďakujeme.

Mgr.Mária Tokarčíková, referent daní a poplatkov

viac...


 

Celoslovenská výtvarná súťaž Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018

ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.

Vic sa dočítate v prílohe!

logo small.png

viac...


 

Oznamy o doručení zásielok

OBEC PRAKOVCE

 v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresátov uvedených v prílohách.

viac...


 

Šetrite miesto v zberných nádobách!

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Viď obrázok: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov

zmenšite ich objem!

zosliapavanie_FINAL3 (002).jpg

viac...


 

Musí vznikať toľko odpadu?

                                                                      Vážení občania,

images (1).jpgdávame Vám do pozornosti internetovú stránku www.triedime.sk, ktorá pomáha šíriť myšlienku zníženia tvorby odpadu a správneho triedenia. Taktiež sa na tejto stránke nachádza aj zaujímavé edukatívne video pre verejnosť s názvom: „Musí vznikať toľko odpadu?“, ktoré Vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby sme netvorili zbytočný odpad. 

Video nájdete aj použitím linku  na www.triedime.sk: 

www.triedime.sk/video/Musi-vznikat-tolko-odpadu 

                                                                   alebo ho môžete nájsť na sociálnych sieťach:

                                                                         www.youtube.com,  www.facebook.sk/ZelenyBod

viac...


 

Oznam

Obec Prakovce oznamuje,  že stanovuje termín na pripomienkovanie platného Územného plánu Obce Prakovce, vrátane jeho 1. dodatku a to do:  31.10.2017.

Svoje písomné pripomienky, návrhy a postrehy môžete odovzdať počas pracovných dní a úradných hodín na Obecnom úrade v Prakovciach v kancelárii stavebného úradu č. d. 29.

Mgr. Pavol Lukáš, starosta obce

viac...


 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vážení občania,

obec Prakovce dnes obdržala od Okresného úradu Košice Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre územie Košického kraja dňa 12.12.2016 od 12:00 hod. z dôvodu havarijnej situácie na moste cez vodnú stavbu Ružín v katastri obce Košická Belá. Viac v prílohe.

Obchádzkové trasy a ďalšie podrobnosti sú zverejnené na: www.vucke.sk

V prílohe nájdete aj prepočítané vzdialenosti do Košíc cez rôzne obchádzkové trasy.

viac...


 

Kultúra a šport

11.11.2017   8:00 hod.

telocvičňa ZŠ s MŠ

Memoriál Ing.J. Pavlova a M.Timkoviča vo volejbale

volejbal plagát 2017.jpg
 

dnes je: 19.10.2017

meniny má: Kristián

webygroup

Úvodná stránka