Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Prakovce

Upútavky na oznamy

Pozvánka

Starosta obce Prakovce v zmysle ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

XII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prakovciach,

ktoré sa uskutoční dňa 31.05.2016  (t.j. utorok) o 16.00 hod.

v priestoroch Veľkej zasadačky (č. d. 7) Obecného úradu v Prakovciach.

 

viac...


 

Ponuka voľných pracovných miest

Vážení občania,

pozývame vás na prezentáciu pracovnej agentúry z Bardejova, ktorá sa uskutoční 01.06.2016 o 10:00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Prakovciach.

Ponúka zamestnanie v profesiách:

zámočník – zvárač
elektrotechnik
mechanik – elektrotechnik
montážny pracovník
skladový operátor
obrábač kovov
pomocný pracovník
po konkrétnom pohovore i iné profesie
 

Viac sa dočítate v prílohe.

viac...


 

Oznam

Vážení občania,

radi by sme vás touto cestou požiadali o pomoc a spoluprácu pri objasnení nelegálneho výrubu stromu na sídl. SNP, ku ktorému došlo v noci z 24.5. na 25.5.2016.  Informácie (aj anonymné) nám môžete oznámiť na telefónnom čísle 053/4182031 alebo mejlom na sekretariat@prakovce.sk

Ďakujeme!

Foto nájdete vo Fotogalérii.

viac...


 

PHSR KSK na roky 2016 - 2022

Vážení občania,

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie

doručil Obci Prakovce

správu o hodnotení strategického dokumentu  a návrh strategického dokumentu

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kaja

na roky 2016 - 2022, do ktorého môžete

nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie v termíne do 13.6.2016.

Dokumenty sú prístupné na Mestskom úrade v Gelnici, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica

 a súčasne sú zverejnené na: 

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií nájdete v prílohe.

viac...


 

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020

Vážení občania,

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie

doručil Obci Prakovce

správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020, do ktorého môžete

nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie v termíne do 30.5.2016.

Dokumenty sú prístupné na sekretariáte Obecného úradu v Prakovciach v pracovných dňoch počas

úradných hodín a súčasne sú zverejnené na: 

www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

viac...


 

Oznam

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach, Breziny 289, 055 62 Prakovce, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o Základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje prijímacie talentové skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach

na školský rok 2016/2017.

                                                  Termín konania prijímacích skúšok:   30.mája - 3. júna 2016

                                                     v čase od 14.00h do 18.00h

                                         Miesto konania: budova SZUŠ v Prakovciach, Breziny 289, 055 62 Prakovce.

viac...


 

Kultúra a šport

4.6.2016   10:00

Parkovisko pod Obecným úradom v Prakovciach

Na prakofskim ganečku

NA PRAKOFSKIM GANECKU 50.jpg

Príďte spolu s nami osláviť Deň detí a zapojiť sa do súťaží o detskú palacinku či prakovské pirohy. Ako na to??? Odpoveď sa dočítate v prílohách. Tešíme sa na Vás!!!


 

dnes je: 31.5.2016

meniny má: Petrana, Petronela

webygroup

Úvodná stránka