Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Prakovce

Upútavky na oznamy

Pozvánka

Starosta obce Prakovce v zmysle ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prakovciach,

ktoré sa uskutoční dňa 21.1. 2019 (t.j. pondelok) o 17:30 hod.

            v priestoroch Veľkej zasadačky č. d. 7 Obecného úradu v Prakovciach.

viac...


 

Oznam o vyhlásení voľby na funkciu Hlavný kontrolór/ Hlavná kontrolórka obce Prakovce

Obecné zastupiteľstvo v Prakovciach uznesením č.13/2018 

zo dňa 10.decembra  2018
v y h l a s u j e
v súlade s ustanovením §18a zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov

voľbu hlavného kontrolóra / hlavnej kontrolórky Obce Prakovce, ktorá sa bude konať dňa 19.02. 2019 o 16,00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Prakovciach.

Viac v prílohe.

viac...


 

Referát daní a poplatkov - oznam

Referát daní a poplatkov Obce Prakovce vyzýva občanov, u ktorých v r. 2018 nastala zmena, t.z.:

- nadobudli, zdedili alebo predali nehnuteľnosť – byt, dom, garáž, pozemok a pod. alebo

- občanov, ktorí nadobudli psa alebo naopak už nie sú držiteľmi psa, aby do 31.1.2019 podali daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti na tunajšom referáte daní a poplatkov.

Zároveň vyzývame občanov, ktorí si chcú uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad (KO) na rok 2019, aby tak spravili do 31.1.2019. Je potrebné vypísať žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO a priložiť potvrdenia o pobyte mimo obce v zmysle VZN č. 4/2016.

V prípade nesplnenia si povinnosti bude všetkým občanom s trvalým pobytom na území obce Prakovce vyrubená plná sadzba poplatku za KO na rok 2019.

 

Mgr. Mária Tokarčíková, referent daní a poplatkov

viac...


 

Oznam

Vážení občania,

Dňa 10.12.2018 sa konalo Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prakovciach, na ktorom novozvolení poslanci zložili sľub. V ten istý deň sa novozvolený starosta obce Ing. Martin Czebrik písomne vzdal mandátu starostu obce pred zložením sľubu. Z tohto dôvodu sa v našej obci uskutočnia doplňujúce voľby starostu obce, ktorých termín vyhlási predseda NR SR.

Do konania volieb ostáva starostom obce Mgr. Pavol Lukáš.

O všetkých skutočnostiach vás budeme informovať.

viac...


 

Oznam

Obec Prakovce týmto oznamuje chovateľom ošípaných, že rozhodnutím Európskej komisie pod č. 2018/1669 zo dňa 06.11.2018 nastala povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierať už od jedného kusa ošípanej.

Na základe toho sa musia neregistrovaní chovatelia ošípaných zaregistrovať v centrálnom registri hospodárskych zvierat. 

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti v zmysle § 48 zákona č. 39/2017 o veterinárnej starostlivosti hrozí sankcia od 100 do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.

Bližšie informácie týkajúce sa vyplnenia tlačiva s názvom: „Registrácia chovu“ a iných nejasností Vám poskytne Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves na telefónnom čísle 053/4813201, resp. Obec Prakovce na telefónnom čísle 053/4182039. 

Viac v prílohe.

viac...


 

Nové knihy vďaka Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia.jpgObec Prakovce nakúpila do obecnej knižnice 81 nových knižných titulov pre dospelých a 26 pre deti vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia.

 

DSC00287kópia.jpg

logo.png

viac...


 

Oznamy o doručení zásielok

OBEC PRAKOVCE

 v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresátov uvedených v prílohách.

viac...


 

Šetrite miesto v zberných nádobách!

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Viď obrázok: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov

zmenšite ich objem!

zosliapavanie_FINAL3 (002).jpg

viac...


 

Musí vznikať toľko odpadu?

                                                                      Vážení občania,

images (1).jpgdávame Vám do pozornosti internetovú stránku www.triedime.sk, ktorá pomáha šíriť myšlienku zníženia tvorby odpadu a správneho triedenia. Taktiež sa na tejto stránke nachádza aj zaujímavé edukatívne video pre verejnosť s názvom: „Musí vznikať toľko odpadu?“, ktoré Vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby sme netvorili zbytočný odpad. 

Video nájdete aj použitím linku  na www.triedime.sk: 

www.triedime.sk/video/Musi-vznikat-tolko-odpadu 

                                                                   alebo ho môžete nájsť na sociálnych sieťach:

                                                                         www.youtube.com,  www.facebook.sk/ZelenyBod

viac...


 

dnes je: 18.1.2019

meniny má: Bohdana

webygroup

Úvodná stránka