Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Prakovce

Upútavky na oznamy

Pozvánka

Starosta obce Prakovce v zmysle ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a

II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prakovciach,

ktoré sa uskutoční dňa 19.2.2019 (t.j. utorok) o 16:00 hod.

            v priestoroch Veľkej zasadačky č. d. 7 Obecného úradu v Prakovciach.

viac...


 

Zmena predajného času v prevádzke Karmen Prakovce 271

Vážení občania,

s účinnosťou od 1.2.2019 sa mení predajný čas v maloobchodenj prevádzke

Karmen Prakovce 271  

nasledovne:

pondelok - piatok: 6:30 hod. - 19:00 hod.

sobota: 6:30 hod. - 18:00 hod.

nedeľa: 8:00 hod. - 18:00 hod.

viac...


 

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR

Predseda NR SR rozhodnutím č.8/2019 Z.z. vyhlásil voľby prezidenta SR 

a určil deň ich konania na sobotu 16.marca 2019, voľby sa konajú od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nadpolovičnú väčšinu  platných hlasov voličov,

určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30.marca 2019, 

voľby sa konajú od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Viac v prílohe.

volby-urna-ilustrak.jpg

Obec Prakovce v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky 

zverejňuje

elektronickú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

stefan.galo@prakovce.sk

Kontakt na osobné doručenie: Štefan Gaľo

sídlo: Obecný úrad č.s. 333, 055 62 Prakovce, č. dv. 10, prízemie

telefón: 053 / 418 20 34 053/ 418 20 31

 

viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z.

voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

Viac v prílohe.

eurovolby-ilustr.JPG

 

viac...


 

Oznam

Vážení občania,

Dňa 10.12.2018 sa konalo Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Prakovciach, na ktorom novozvolení poslanci zložili sľub. V ten istý deň sa novozvolený starosta obce Ing. Martin Czebrik písomne vzdal mandátu starostu obce pred zložením sľubu. Z tohto dôvodu sa v našej obci uskutočnia doplňujúce voľby starostu obce, ktorých termín vyhlási predseda NR SR.

Do konania volieb ostáva starostom obce Mgr. Pavol Lukáš.

O všetkých skutočnostiach vás budeme informovať.

viac...


 

Oznam - usmernenie k chovu ošípaných na domácu spotrebu

Obec Prakovce týmto oznamuje chovateľom ošípaných, že rozhodnutím Európskej komisie pod č. 2018/1669 zo dňa 06.11.2018 nastala povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierať už od jedného kusa ošípanej.

Na základe toho sa musia neregistrovaní chovatelia ošípaných zaregistrovať v centrálnom registri hospodárskych zvierat. 

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti v zmysle § 48 zákona č. 39/2017 o veterinárnej starostlivosti hrozí sankcia od 100 do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu.

Bližšie informácie týkajúce sa vyplnenia tlačiva s názvom: „Registrácia chovu“ a iných nejasností Vám poskytne Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves na telefónnom čísle 053/4813201, resp. Obec Prakovce na telefónnom čísle 053/4182039. 

dňa 28.1.2019 Obec Prakovce obdržala Usnernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou  na domácu spotrebu, ktoré nájdete v prílohe.

Viac v prílohe.

viac...


 

Nové knihy vďaka Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia.jpgObec Prakovce nakúpila do obecnej knižnice 81 nových knižných titulov pre dospelých a 26 pre deti vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia.

 

DSC00287kópia.jpg

logo.png

viac...


 

Oznamy o doručení zásielok

OBEC PRAKOVCE

 v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresátov uvedených v prílohách.

viac...


 

Šetrite miesto v zberných nádobách!

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Viď obrázok: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov

zmenšite ich objem!

zosliapavanie_FINAL3 (002).jpg

viac...


 

Musí vznikať toľko odpadu?

                                                                      Vážení občania,

images (1).jpgdávame Vám do pozornosti internetovú stránku www.triedime.sk, ktorá pomáha šíriť myšlienku zníženia tvorby odpadu a správneho triedenia. Taktiež sa na tejto stránke nachádza aj zaujímavé edukatívne video pre verejnosť s názvom: „Musí vznikať toľko odpadu?“, ktoré Vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby sme netvorili zbytočný odpad. 

Video nájdete aj použitím linku  na www.triedime.sk: 

www.triedime.sk/video/Musi-vznikat-tolko-odpadu 

                                                                   alebo ho môžete nájsť na sociálnych sieťach:

                                                                         www.youtube.com,  www.facebook.sk/ZelenyBod

viac...


 

Kultúra a šport

1.3.2019   15:00 hod.

Obecný úrad Prakovce

Prakofski fašengi

fasiangy1.3.2019.jpg

Príďte ochutnať pravé fašiangové dobroty - krepľi, kisnuto, dačo zabijačkovo zjesc i vipic - a taktiež vychutnať si pravú fašiangovú zábavu s ĽH Prakovčan, DFS Vánok, DFSS Kloptaň, ĽH Brezina.

Fašiangový program si pripravia naše deti - aj pred obecným úradom a taktiež v priestoroch základnej školy.

O fašiangovú zábavu sa od 20:00 hod. postará skupina Sygnall zo Závadky. Tešíme sa na Vás.


 

dnes je: 17.2.2019

meniny má: Miloslava

webygroup

Úvodná stránka