Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História

Z histórie obce Prakovce

V roku 1368 uhorský kráľ Ľudovít I. nariadil revíziu chotára mesta Gelnica. Vlastníctvo obcí nájdených v tomto chotári, medzi ktoré patrila aj Villa Praktonis, bolo znovu potvrdené mestu Gelnica. Táto revízia je vôbec prvou písomnou zmienkou o obci Prakovce.
Kvôli nedostatku listín v období rokov 1498 – 1527 sa nedá zistiť, ako sa Gelnica spolu so svojimi obcami dostali do poddanského pomeru ku grófskej rodine Zápoľských. Ešte v roku 1527 udelil uhorský panovník Ferdinand I. majetky Jána Zápoľského – komorskému grófovi a hlavnému kráľovskému pokladníkovi Alexisovi Thurzovi. Gelnica spolu s Villa Praktonis a ostatnými obcami v jej vlastníctve prešli do majetku Thurzovovcov.

Najvýznamnejší majiteľ obce Prakovce na začiatku 16. storočia bol určite Alexej I. Thurzo, ktorý zastával vysoké správne a hospodárske funkcie v krajine. Zomrel v roku 1543.
Alexej II. Thurzo je ďalší významný člen bohatej rodiny thurzovskej rodiny a mal priamy vplyv na Prakovce i na tunajšie železné hámre, ktoré sa prvýkrát spomínajú roku 1586. Za ich zakladateľa sa považuje Anton Roll, ktorého služby si v tejto lokalite objednal sám Alexej II. Thurzo. Anton Roll (Rholl) bol podľa dostupných prameňov veľkopodnikateľ žijúci v Levoči. Ovládal celú produkciu aj spracovanie a vývoz železnej, medenej a striebornej rudy na celom Spiši.Alexej II. Thurzo zomrel v roku 1594 a celý majetok postupne dedili jeho štyria synovia. Posledný zo synov, Stanislav III Thurzo, bol v máji 1622 zvolený za kráľovského palatina v Uhorsku. Okrem synov mal Alexej II Thurzo aj jednu dcéru Zuzanu, o ktorej nevieme skoro nič, ale je dôležitá pre dejiny obce. Zuzanina dcéra, ktorá sa vydala za Štefana Csákyho, zdedila po vymretí spišskej vetvy Thurzovcov všetky majetky vrátane Prakoviec.

Šľachtický rod Csákyovcov prichádza na Spiš začiatkom 17. storočia. Základy rodového bohatstva položila manželka Štefana Csákyho Eva, rodená Forgáchová. Zdedila ho ako vnučka Alexia Thurzu, keď Thurzovci vymreli po meči. Rozhodujúcim sa pre spišských Csákyovcov stal rok 1702, keď došlo k deleniu obrovského majetku a rozdeleniu rodiny na viaceré vetvy. Vtedy vznikla aj košicko-budatínska vetva. Práve z nej vzišla aj rodina Csáky-Pallavicini (druhá sedmohradská vetva) a tiež samostatná košická rodina, z ktorej pochádzajú aj prakovskí Csákyovci. Csákyovci svoje majetky využívali najmä na poľnohospodárske a lesnícke účely. Potvrdzuje sa to aj v Prakovciach, kde podľa výpisu z katastra vlastnili rozsiahle pozemky. Prakovce sú však aj jednou z mála výnimiek vo využívaní majetku. Csákyovci sa venovali spracovávaniu železa v železiarňach, čo bolo v ich prípade dosť netradičné. Netypická rodová hutnícka aktivita súvisí s prakovskou a košicko-budatínskou csákyovskou vetvou, lebo iné vetvy tohto šľachtického rodu sa ťažbou ani spracovaním železa nezaoberali. Csákyovci však nie vždy prejavovali dostatočný záujem o rozvoj výroby železa v Prakovciach, napriek tomu udržiavali zariadenia v prevádzke a nikdy ich nedali do prenájmu.
V tých časoch bolo v údolí Hnilca od Stratenej až po Jaklovce a v jeho horských prítokoch, veľa baní a hámrov. Zo všetkých však najväčší rozvoj zaznamenali Prakovce.. Už viacero storočí najprv pohyblivé piecky a ručné kladivá, potom slovenské pece s hámrami na vodný pohon tvorili základ výroby a spracovania železa. V roku 1805 bola v Prakovciach postavená vysoká pec Huta Ľudmila, pomenovaná podľa Ľudmily Lazanskej, manželky grófa Štefana Csákyho.

Od roku 1760 železiareň v Prakovciach, ktorá mala slovenské pece a hámre, pracovala permanentne, bez väčších prestávok a Hnilecká dolina sa tak stáva dôležitým článkom železiarskeho priemyslu na Slovensku.
 


 

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka