Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálne voľby 2010

Výsledky
komunálnych volieb v obci PRAKOVCE zo dňa 27.11.2010Počet volebných obvodov: 1

Počet volebných okrskov: 3

Počet okrskových volebných komisií, ktoré
odovzdali výsledok hlasovania: 3

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 2.687

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky: 1.363

Počet odovzdaných obálok: 1.361

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva: 1.341

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce: 1.345

Percento účasti voličov na voľbách: 50,72%

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Jozef Džudža, nezávislý kandidát 11 hlasov
2. Miroslav Kuchta, Ing., nezávislý kandidát 34 hlasov
3. Pavol Lukáš, Mgr., nezávislý kandidát 436 hlasov
4. Jozef Nižník, Komunistický strana Slovenska 366 hlasov
5. Miroslav Pisko, nezávislý kandidát 467 hlasov
6. Jozef Šebestyen, nezávislý kandidát 31 hlasov

Za starostu obce Prakovce bol zvolený:

Miroslav Pisko, nezávislý kandidát s počtom hlasov 467.


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v obci Prakovce podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Jana Kubincová, KSS 606 hlasov
2. Štefan Lietava, SMER – sociálna demokracia 504 hlasov
3. Mgr. Pavol Lukáš, SMER – sociálna demokracia 468 hlasov
4. Jozef Nižník, KSS 452 hlasov
5. Ing. Jozef Pojdák, SDĽ 422 hlasov
6. Mgr. Štefan Kačír, SMER – sociálna demokracia 403 hlasov
7. Ing. Marek Pisko, nezávislý kandidát 401 hlasov
8. Mgr. Viera Jančíková, SMER-sociálna demokracia 398 hlasov
9. Karol Kyseľ, SMER – sociálna demokracia 373 hlasov
10.Ing. Agáta Ferencová, nezávislý kandidát 360 hlasov
11.Mgr. Soňa Struhárová, SMER – sociálna demokracia 360 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:

1. RNDr. Valéria Timkovičová, SDĽ 355 hlasov
2. Marek Komora, nezávislý kandidát 346 hlasov
3. Ing. Dušan Kluknavský, SMER-sociálna demokracia 317 hlasov
4. Gábor Karkošiak, SMER-sociálna demokracia 310 hlasov
5. Gabriel Geletko, KSS 288 hlasov
6. Patrik Miženko, SDĽ 281 hlasov
7. Alžbeta Rostášová, nezávislý kandidát 277 hlasov
8. Eduard Mulík, KDH 270 hlasov
9. Bc. Vladimír Urban, SDĽ 222 hlasov
10. Mgr. Vladimír Hojstrič, SaS 212 hlasov
11. Ing. Miroslav Kuchta, nezávislý kandidát 207 hlasov
12. Tatiana Csiszárová, ĽS- HZDS 193 hlasov
13. Ján Tuľa, KDH 182 hlasov
14. Viera Švedová, ĽS - HZDS 159 hlasov
15. Ján Matuško, SMER – sociálna demokracia 132 hlasov
16. Jozef Prusák, KSS 102 hlasov

 

 

 

 

 

SPRÁVA
Miestnej volebnej komisie o výsledku komunálnych volieb v obci Prakovce konaných dňa 27. novembra 2010V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa dňa 27. novembra 2010 uskutočnili v našej obci voľby do orgánov samosprávy.

Počas príprav a priebehu volieb neboli zaznamenané žiadny udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť ich výsledky.

V obci bol vytvorený jeden volebný obvod a určené tri volebné okrsky. Celkove bolo do volebných zoznamov zapísaných 2.687 oprávnených voličov, z ktorých sa 50,72 % volieb aj zúčastnilo.

Miestna volebná komisia podľa § 17 / vyššie citovaného zákona o voľbách/ o registrácii kandidátov do obecného zastupiteľstva predložené kandidátne listiny preskúmala a zaregistrovala. Bolo vydaných 11 rozhodnutí o zaregistrovaní kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva, z toho 6 pre politické strany a hnutia a 5 pre nezávislých kandidátov.

Podľa § 22 zákona o voľbách do orgánov samosprávy bolo Miestnou volebnou komisiou zaregistrovaných 6 kandidátov na starostu obce. Kandidátne listiny pre voľby starostu podali 1 politická strana a na funkciu starostu kandidovali aj 5 nezávislí kadidáti.

Na nasledujúce štvorročné obdobie za starostu obce bo zvolený nezávislý kandidát
Miroslav Pisko, s počtom hlasov 467 a za poslancov:


1. Jana Kubincová 606 hlasov
2. Štefan Lietava 504 hlasov
3. Mgr. Pavol Lukáš 468 hlasov
4. Jozef Nižník 452 hlasov
5. Ing. Jozef Pojdák 422 hlasov
6. Mgr. Štefan Kačír 403 hlasov
7. Ing. Marek Pisko 401 hlasov
8. Mgr. Viera Jančíková 398 hlasov
9. Karol Kyseľ 373 hlasov
10.Ing. Agáta Ferencová 360 hlasov
11.Mgr. Soňa Struhárová 360 hlasov


Za poslancov do obecného zastupiteľstva v obci Prakovce bolo zvolených 11 poslancov z toho: 6 kandidátov za SMER – Sociálna demokracia, 2 kandidáti za KSS, 2 nezávislí kandidáti a 1 kandidát za SDĽ.

Záverom správy Miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku komunálnych volieb 2010 vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k bezproblémovému priebehu volieb. Poďakovanie patrí aj členom okrskových volebných komisií a niektorým pracovníkom Obce Prakovce, na ktorých ležala najväčšia časť organizačného zabezpečenia volieb.

Novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi obce želám, aby sa ich práca stala naplnením sľubu, ktorý dnes slávnostne zložia.

 


   V Prakovciach 27. decembra 2010
   Spracovala: Jana Čolláková

 

 

 


                                                                                           Eva LENKEYOVÁ
                                                                                           predsedníčka MVK
 


 

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka