Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Matica slovenská

Matica slovenská
Matica v dejinách jednotlivých národov plnila aj dnes plní poslanie, a zaslúžila sa o dovtedy nebývalý rozvoj kultúry. Matičná myšlienka bola mimoriadne živá a silná, objavovala sa a objavuje sa vždy znova a znova. Dejiny ukazujú, že táto ustanovizeň si vedela vždy nájsť svoje miesto v národnej kultúre, vedela sa prispôsobiť danej dobe , utvoriť si organizačnú schému k aktuálnym úlohám v tej, ktorej historickej etape.

Z kroniky Prakoviec sme sa dočítali, že už od roku 1938 mala v obci činnosť Kultúrna komisia Matice slovenskej pri Obecnom úrade v Prakovciach. Jej predsedom bol p. Jozef Fritz , vedúci Polesia v Prakovciach , p. Jozef Ragan - učiteľ pracoval ako tajomník a pokladníkom bol Jack Pind roch.
Prvé spomienky na začiatky Matice slovenskej v Prakovciach sú z obdobia obrody Matice v rokoch 1948, kedy sa začalo hovoriť o tomto spolku. Nemáme v archíve MS žiadny záznam, či už v tomto období bol založený spolok Matice slovenskej v Prakovciach.

Z dostupných spomienok mnohých Prakovčanov vieme ,že v roku 1968 bola založená alebo znovu obnovená činnosť MO Matice slovenskej v Prakovciach. V tomto období to bola ustanovizeň ,ktorá sa venovala vydávaniu umeleckej, vedeckej a populárnej literatúry. Činnosť MS v Prakovciach bola približne v období od roku 1968 -1974. Bývalí členovia MO Matice slovenskej sa k nej po spoločenských zmenách v roku 1989, kedy prišlo k obnove činnosti Matice slovenskej, nehlásili. Vieme ,že členmi MO MS boli učitelia a pracovníci závodu v Prakovciach.

Z iniciatívy pracovníkov Klubu kultúry v Prakovciach bol Miestny odbor Matice slovenskej v Prakovciach znovu založený 5. 2. 1993 na ustanovujúcom valnom zhromaždení, pričom novými členmi MO MS sa stali prevažne členovia súborov a krúžkov Klubu kultúry. Toto valné zhromaždenie zvolilo trojčlenný výbor MO MS: Monika Kleknerová, predsedníčka, Marta Dvorjančanská, tajomníčka a Zuzana Koscelánska, hospodárka. Matičná činnosť v Prakovciach nemala tradíciu, ale kultúra tu bola stále na vynikajúcej úrovni a na jej ďalšom rozvíjaní sa podieľal aj MO MS. Taktiež Obecná knižnica pripravovala podujatia v rámci podpory novej obrody MS.

Na valnom zhromaždení MO MS 10. 5. 1995 sa predsedom MO MS stal p Fridrich Svitek . MO Matice slovenskej si stanovil ciele činnosti, ktoré plnil a bol vždy za svoju činnosť vysoko hodnotený predsedom MS J. Markušom a výborom MS .V období 1995 -1997 bol p. F. Svítek členom Dozornej rady MS v Martine . V období 2001 -2003 bola členom Dozornej rady MS v Martine Mgr. Oľga Caganová.

Každoročne pripravuje p. F. Svítek so svojím kolektívom projekt Slovanská pieseň a vypracováva projekty pre Nadáciu Matice slovenskej na finančnú podporu projektov. Nadácia MS takto podporila dychovú hudbu Prakovčanka, ľudovú hudbu Prakovčan ,DFS Vánok a Slovanskú pieseň od roku 2000.

V Európe nepoznáme spolky, ako matičné, ktoré svojou kultúrnou činnosťou prispeli k zvýšeniu kultúrnej úrovne ľudu a napomáhali k udržiavaniu národného povedomia . Matica slovenská a jej členovia si za túto mnohostrannú činnosť v prospech národa zaslúžia úctu a vážnosť.
 

                Mgr. R.Dorčáková, riad. Domu MS v SNV ako hosť SP

 

                  Mgr.O.Caganová, predseda MOMS ako člen poroty SP

 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka