Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne občianske poriadkové služby v obci Prakovce

Miestne občianske poriadkové služby v obci Prakovce a Miestne občianske poriadkové služby v obci Prakovce 2

EUlogo.pngminvlogo.jpg

 

 

Miestne občianske poriadkové služby v obci Prakovce

V júni 2017 obec Prakovce predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt Miestne občianske poriadkové služby v obci Prakovce (MOPS). Až koncom septembra sme sa dozvedeli, že náš projekt bol schválený.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje.

 

V októbri 2017 Mgr. Pavol Lukáš, starosta obce podpísal s poskytovateľom NFP, t.j. s Ministerstvom vnútra SR, Zmluvu o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť 9.11.2017. Následne sa konalo aj výberové konanie na obsadenie 7 pracovných miest - koordinátor a členovia MOPS. Uskutočnilo sa v dňoch 14.11.2017 a 15.11.2017 - komisiu tvorili - zástupkyňa regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Spišskej Novej Vsi, zástupca Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Gelnici, zástupkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Gelnica a dvaja poslanci obecného zastupiteľstva. Výberové konanie pozostávalo z písomnej časti - testu a ústneho pohovoru.

Projekt začal 1.decembra 2017 a bude trvať do 30.novembra 2020 - obec za určené obdobie získa NFP vo výške 167 587,18 € a z vlastných zdrojov poskytne  8 820,38 €. Medzi oprávnené výdavky projektu patria - osobné a paušálne výdavky - mzdy, ošatenie, výstroj, preškolenie a iné.

Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Medzi sledované aktivity projektu patrí ochrana mladistvých a maloletých osôb, podpora pravidelnej dochádzky do školy, ochrana životného prostredia, majetku, života a zdravia, predchádzanie  konfliktov medzi majoritou a minoritou, monitorovanie dopravnej situácie  a spoluorganizovanie podujatí v obci. Samozrejme pri úzkej spolupráci s Obvodným oddelením PZ SR v Gelnici.

MIestne občianske poriadkové služby v obci Prakovce 2

V roku 2018 Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo novú výzvu pre MOPS, do ktorej sa mohli prihlásiť aj obce už s fungujúcimi miestnymi občianskymi poriadkovými službami. Obec Prakovce sa zapojila a bola úspešná. Od 1.júla 2019 teda v našej obci môžete stretnúť členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Prakovce 2.Výhodou je výška nenávratného finančného príspevku - 163 681,34€ a spolufinancovanie obce  je 5% - 8 614,81€, ukončenie projektu je naplánované na 30. júna 2021. 

Člen-koordinátor: J.Sopko                              

Členovia: G.Geletko, Ľ.Žiga st., J.Findura, D.Horváth, Ľ.Žiga ml., Ľ.Plachetka

Kontakt: mops@prakovce.sk 

                0910 100 708                                                                            


 

Štatút Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Prakovce

ETICKÝ KÓDEX MOPS.pdf(222.7 kB)ETICKÝ KÓDEX MOPS.pdf
ŠTATÚT MOPS.pdf(324.1 kB)ŠTATÚT MOPS.pdf

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka