Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Miestne občianske poriadkové služby v obci Prakovce

Miestne občianske poriadkové služby v obci Prakovce

EUlogo.pngminvlogo.jpg

 

 

V júni 2017 obec Prakovce predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt Miestne občianske poriadkové služby v obci Prakovce (MOPS). Až koncom septembra sme sa dozvedeli, že náš projekt bol schválený.

V októbri 2017 Mgr. Pavol Lukáš, starosta obce podpísal s poskytovateľom NFP, t.j. s Ministerstvom vnútra SR, Zmluvu o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť 9.11.2017. Následne sa konalo aj výberové konanie na obsadenie 7 pracovných miest - koordinátor a členovia MOPS. Uskutočnilo sa v dňoch 14.11.2017 a 15.11.2017 - komisiu tvorili - zástupkyňa regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Spišskej Novej Vsi, zástupca Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Gelnici, zástupkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Gelnica a dvaja poslanci obecného zastupiteľstva. Výberové konanie pozostávalo z písomnej časti - testu a ústneho pohovoru.

Projekt začal 1.decembra 2017 a bude trvať do 30.novembra 2020 - obec za určené obdobie získa NFP vo výške 167 000 € a z vlastných zdrojov poskytne približne 8 800 €. Medzi oprávnené výdavky projektu patria - osobné a paušálne výdavky - mzdy, ošatenie, výstroj, preškolenie a iné.

Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Medzi sledované aktivity projektu patrí ochrana mladistvých a maloletých osôb, podpora pravidelnej dochádzky do školy, ochrana životného prostredia, majetku, života a zdravia, predchádzanie  konfliktov medzi majoritou a minoritou, monitorovanie dopravnej situácie  a spoluorganizovanie podujatí v obci. Samozrejme pri úzkej spolupráci s Obvodným oddelením PZ SR v Gelnici.

Koordinátor: Ing. P. Klekner                               

Členovia: G.Geletko, Ľ.Žiga st., P.Klempár, D.Horváth, Ľ.Žiga ml., Ľ.Plachetka

Kontakt: mops@prakovce.sk                                                                              


 

Štatút Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Prakovce

 ŠTATÚT MOPS.pdf (324.1 kB) ŠTATÚT MOPS.pdf (324.1 kB)

 

dnes je: 17.1.2018

meniny má: Nataša

webygroup

Úvodná stránka