Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Nízkouhlíková stratégia - obec Prakovce

Základné informácie o projekte

Obci Prakovce bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Nízkouhlíková stratégia - obec Prakovce“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.4.1 - Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ŽP-PO4-SC441-2018-39/R069 bola uzavretá dňa 07.02.2019, na centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 12.02.2019 a účinnosť nadobudla dňa 13.02.2019.
Hlavným cieľom projektu jeprostredníctvom vypracovania a prijatia Nízkouhlíkovej stratégie vytvoriť rámec pre boj proti klimatickým zmenám na území obce Prakovce.

Prípravou strategického dokumentu bude môcť obec Prakovce v budúcnosti riadiť vlastný prístup k využitiu finančných nástrojov, ktoré budú smerované na mestá a obce s cieľom redukcie skleníkových plynov a zvládania dopadov zmeny klímy na život jej obyvateľov.
Predmetom projektu je vypracovanie strategického dokumentu, ktorý posúdi stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, zhodnotí tento stav a navrhne nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a navrhne adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Strategický dokument bude pripravený v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a teda nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
Ukazovateľmi zrealizovaných výstupov projektu je 1 lokálna nízkouhlíková stratégia vrátane aktualizovanej koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike a 1 aktualizovaná koncepcia rozvoja obcí zameraných na tepelnú energetiku.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 04/2019.
Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu: 08/2020.


Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 17 955,53 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 17 057,75 EUR.


Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti

KŽP.png

MŽP.pngsiea.pngEÚ.jpg


 

Plagát

Plagát - Prakovce.pdf(325.9 kB)Plagát - Prakovce.pdf

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka