Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Organizácie obce

Charakteristika
Obec Prakovce zabezpečuje plnenie svojich úloh prostredníctvom Obecného úradu. Okrem toho sú funkcie obce zabezpečované aj pomocou organizačných jednotiek so samostatnou právnou subjektivitou – príspevkovou organizáciou resp. obchodnou spoločnosťou, v ktorých má Obec Prakovce obchodný podiel.


Príspevková organizácia

Podnik služieb, príspevková organizácia,Prakovce
Riaditeľ: Bc.Soňa Kakalejová

Obec Prakovce je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie – Podnik služieb Prakovce, ktorá je zameraná v hlavnej oblasti na poskytovanie kultúrnych služieb. Organizácia zastrešuje pod sebou súbory: DH Prakovčanka, detský folklórny súbor Vánok, MJF a ZPOZ, ktoré už dlhé roky pôsobia v oblasti kultúry a spoločenského života v Prakovciach. Podnik služieb je organizátorom i spoluorganizátorom všetkých akcií v oblasti kultúry na území obce Prakovce.
Podnik služieb je samostatnou právnickou osobou, ktorá hospodári vo vlastnom mene a na vlastný účet a je napojená na rozpočet obce.

 

Kontakt:
055 62 Prakovce 287
tel.: 0534182033
e-mail: sona.kakalejova@prakovce.sk
 

 

 


Obchodné spoločnosti

PRAKTOS, spol. s r.o.
Konateľ: Ing. Jozef Pojdák

Obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou obce Prakovce vykonávajúca správu lesov vo vlastníctve Obce Prakovce, zabezpečuje pohrebné služby, správu cintorína a maloobchod.


Kontakt: 
055 62 Prakovce 333
Telefón: 053 / 4874133, 0903 059 124 

e-mail:stanislava.theisova@prakovce.sk

           praktos.konatel@prakovce.sk


________________________________________________________________________

Dexia banka Slovensko a.s.

Obec Prakovce je vlastníkom 10 akcií banky, predstavujúcich 0,009% vlastnícky podiel na základnom imaní.

Kontakt:
Hodžova 11
010 11 Žilina
E-mail: info@dexia.sk
Web: www.dexia.sk


Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Generálny riaditeľ: Ing. Vladimír Pastorek


Predmetom činnosti spoločnosti je výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo, kontrola hospodárenia s vodou a odvádzaných odpadových vôd z miest, sídlisk, obcí a ochrana zdrojov pitnej vody. Obec Prakovce je vlastníkom 0,91% akcií spoločnosti.

Kontakt:
Hraničná662/17
05889Poprad
Telefón:052/77311
E-mail:pvsas@pvsas.sk
Web: www.pvsas.sk


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka