Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prakovské noviny

Redakčná rada Prakovských novín od 19.2.2019

 

Mgr.Róbert Weisz, zodpovedný vedúci

Monika Kleknerová, šéfredaktorka

Mgr. Paulína Jánošíková, jazyková redaktorka

RNDr. Katarína Pindrochová, grafická redaktorka

Mgr Jana Matzová, redaktorka

Mgr. Viera Jančíková, redaktorka

Bc.Anastázia Minárová, redaktorka

Monika Grančajová, redaktorka

 


Periodiká,
vydávané na území našej obce.


Periodikum je publikácia, ktorá vychádza v pravidelných časových obdobiach. Je to najlepšie svedectvo doby, pretože zachytáva aktuálne udalosti, ktoré sa udiali v danom čase.
Najstaršie takéto publikácie v našej obci boli vydávané v našom strojárskom závode – Východostroj / 1950 – 1952 / a Prakostroj / 1953 – 1966/. Boli to závodné časopisy zamestnancov závodu Strojáreň Prakovce a vychádzali ako týždenníky .Redakčnú radu napr. v r. 1964 tvorili: Emil Daňko, predseda redakčnej rady, členovia – Ladislav Filipko, Vincent Marcinko, Jozef Bružeňák, Mária Hanková, Henrich Róth, Ján Kmeť a Ján Krčula . Vedúcim redaktorom bol Michal Bačišin, redaktorkou Marta Lisoňová. Z tejto doby sa nám zachovalo iba niekoľko výtlačkov.
Spojená škola s organizačnými zložkami SOU a OA v Prakovciach vydáva časopis Stredoškolák – v školskom roku 2008/2009 vychádza už jeho 25. ročník, aj keď s rôznymi zmenami, ale neprerušene. Periodicita je 4 krát ročne, pričom 4. číslo je mimoriadnym vydaním pri príležitosti Svetového dňa boja proti drogám /26. jún/. V časopise sú pravidelné rubriky : Z aktuálneho diania, Z pera výchovnej poradkyne, Informácie zo športu, Študentský život v obraze, Z tvorby žiakov, Relax a Rôzne. Súčasnú redakčnú radu tvoria učiteľky Mgr. Viera Jančíková a Mgr. Eva Kubovčíková. Do časopisu prispievajú aj ostatní učitelia strednej odbornej školy /bývalé SOU/, obchodnej akadémie, no najmä žiaci.

Ďalšie periodikum, vychádzajúce v našej obci už 10 rokov, je občasník Priatelia, ktorý vydáva Tlačová a spravodajská agentúra Základného kolektívu ideálnej mládežníckej aktivity /ZK IMA/ pri ZŠ s MŠ v Prakovciach. Tento časopis, ktorý v prevažnej miere tvoria deti sami, vychádza od r. 1999 /riaditeľkou ZŠ bola v tomto období p. Anna Sovová/. Súčasnú redakčnú radu tvoria deti – šefredaktorkou je V. Lenďáková, predsedníčkou red. rady je V. Jančíková, členmi D. Hrušovská, N. Čuchranová, J. Weisová, M. Czebríková, S. Kovalčíková a V. Repelová. Jazykovú úpravu robí pani učiteľka Mgr. Zdena Kluknavská a grafickú úpravu pani učiteľka PaedDr. Jana Daňková. Hlavným zameraním je príprava a vydávanie školského časopisu, ktorý má za úlohu informovať žiakov školy, ale aj obyvateľov obce o živote, práci a mimoškolských aktivitách. Venuje sa tiež zverejňovaniu literárnych a výtvarných prác žiakov školy. Sú tu kvízy, tajničky, hádanky , aj v nemeckom, ruskom a anglickom jazyku. Svoje stále miesto tu má aj rubrika“ Poznáš Prakovski slova?“, ktorá deťom pripomína naše nárečové výrazy.

Odborné učilište internátne má svoje periodikum, ktoré sa nazýva Bublina. Sociálna pracovníčka školy Bc. Janka Matzová je redaktorkou, fotografkou aj grafičkou, ale podstatné je, že aj žiaci tejto školy majú možnosť prečítať si o tom, čo bolo a čo bude, vidieť svoje fotografie a tiež prispievať do svojho časopisu spolu s učiteľmi a majstrami. Najčastejšími prispievateľmi sú Mgr. H. Katonová, riaditeľka školy, D.Kóňová, D. Dorková, T. Csiszarová
a V. Kľuknavská. Bublina zatiaľ vychádza 3 roky.

Od roku 2005 vychádza občasník záujmovej skupiny našich obyvateľov – Turistický spravodajca Klubu slovenských turistov Prakovce. Sú v ňom zmapované aktivity turistov, veľa fotografií s vtipnými textami, texty piesní- aj vlastné , ktoré znejú všade tam, kde sa stretáva výborná partia našich turistov. Graficky občasník spracováva RNDr. Katka Pindrochová a príspevky tvoria Bc. Janka Matzová, Mgr. Paulína Jánošíková, Pavol Šimko,
Ing. Emil Pindroch, Milan Kysela ml. a iní.

Obec Prakovce má svoje prvé noviny od júna 2006. Po zvolení funkciu starostu obce Prakovce začal v tomto roku vykonávať Mgr. Pavol Lukáš, ktorý mal vo svojom volebnom programe aj vydávanie obecných novín.
Prakovské noviny, registrované MK SR, majú redakčnú radu schválenú Obecným zastupiteľstvom v tomto zložení: Zuzana Koscelanská, zodpovedná vedúca, Monika Kleknerová, šéfredaktorka, RNDr. Katka Pindrochová, grafická úprava, Mgr. Pavlína Jánošíková, jazyková úprava, Bc. Janka Matzová, Fridrich Svitek a Eva Lenkeyová.

Vychádzajú 4 krát do roka, obsahujú pravidelné rubriky, napr. Príhovor starostu obce, Uznesenia OcÚ, Spoločenská rubrika, Ako sa máte, rodáci, Návraty, Užitočné záľuby Prakovčanov, Športová rubrika, Vlastná tvorba Prakovčanov, Prakovské klapancie z pera M. Šrobárovej, Prakovski hefty a iné.Zameriava sa aj na zdokumentovanie historicky zaujímavých udalostí a okolností, týkajúcich sa našej obce a jej obyvateľov. K 640. výročiu prvej písomnej zmienky o Prakovciach bolo vydané Mimoriadne číslo. Do Prakovských novín majú možnosť prispievať, a aj prispievajú všetci obyvatelia obce, resp. rodáci.

Sme hrdí na to, že máme v Prakovciach zanietených ľudí, ktorí mimo svojho zamestnania sú ochotní venovať svoj voľný čas tejto činnosti s cieľom zachovať aj ďalším generáciám dokumenty o živote v našej obci.

                                                                                                            Monika Kleknerová


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka