Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty

Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ v Prakoviach

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ v Prakovciach

Operačný program: Regionálny operačný program

Opatrenie 1.1.: Infraštruktúra vzdelávania

Výzva č.: ROP -1.1-2008/01 Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zámer projektu: Rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ zahŕňajúca rekonštrukciu strechy,
zateplenie budovy, výmenu okenných výplní a rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Doba realizácie: 07/2009 – 01/2010

Celkové oprávnené výdavky žiadosti: 1.110.017,88 €
Výška NFP: 1.054,517 €
Spolufinancovanie obce: 55.500,88 €

FOTO

 

 

 

Projekt:  Protipovodňová ochrana  „ZB Zimná voda“

Názov projektu: Protipovodňová ochrana „ZB Zimná Voda“

Opatrenie: 2.1 Ochrana pred povodňami

Riadiaci orgán: Ministerstvo Životného prostredia SR

Zámer projektu: Znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami , obmedziť ľudskou činnosťou  spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí. Regulácia a úprava potoka Zimná voda.

Doba realizácie:  07/20012 – 31.10.2013
Celkové výdavky:  622.306.35EUR

Výška NFP: 591.191,03EUR

Spolufinancovanie obce: 31.115,32EUR

FOTO:

   

 

PROJEKT:  Zberný dvor Prakovce

 

Názov projektu:         Zberný dvor Prakovce

Kód ITMS:                 24140110174

Cieľ projektu:            Cieľom projektu je zavedenie nového systému separovaného zberu         

                                     v obci Prakovce.

Operačný program:  2410000 OP Životné prostredie

Spolufinancovaný z:   Kohézny fond

Prioritná os:                4 Odpadové hospodárstvo

Operačný cieľ:            4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

                                      4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Doba realizácie:          2015

Rozpočet projektu:     1 152 968,16 €

Spolufinancovanie obce: 5%

 

 


 

Názov projektu: Podpora tvorby a udržania pracovných miest v obci Prakovce

 

Operačný program:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu

 

Celkový cieľ projektu: Vytvoriť prostredie pre vznik a udržanie pracovných príležitosti v obci Prakovce.

Zámerom projektu je podporiť tvorbu pracovných miest prostredníctvom samotnej obce a zvýšiť zručnosti príslušníkov MRK pre vstup na riadny trh práce, čím zároveň podporí sociálnu inklúziu osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Obec v rámci svojich kompetencií vytvorila 9 nových pracovných miest pre príslušníkov MRK, ktorí boli nezamestnaní najmenej 6 mesiacov a jedno pracovné miesto „koordinátora zamestnanosti.“ Koordinátor zamestnanosti bude individuálnym prístupom pripravovať zamestnancov na riadny trh práce a bude podporovať aj ich osobnostné kompetencie. V oblasti zamestnanosti, ktorú rieši tento projekt obec Prakovce vytvorí prostredie pre vznik a následné udržanie pracovných príležitostí priamo v obci.

Novovytvorené pracovné pozície: 
1. Asistent pedagóga
2. Asistent pedagóga
3. Upratovačka
4. Pomocný pracovník na stavbe budov
5. Pomocný pracovník na stavbe budov
6. Triedič odpadov
7. Pracovník na spracovanie a likvidáciu odpadov
8. Pomocný pracovník v cestnej infraštruktúre
9. Pomocný pracovník v cestnej infraštruktúre

Súčasťou projektu je aj materiálno-technické zabezpečenie jednotlivých pracovných pozícií:

Pomocný pracovník pri stavbe
Miešačka Bosch GRW 11E
BOSCH GSB 21-2 RCT Professional príklepová vŕtačka
Black and Decker KX2200K teplovzdušná pištoľ
Vŕtacie kladivo BOSCH GBH 2-28 DFV Professional
Ručná rezačka dlažby, obkladov TS 60 + STROMBERG
drobné stavebné náradie
SOLIGHT prodlužovací kabel na bubnu, 4 zásuvky, 50 m
SKIL 1049 úhlová bruska
Brúska na sadrokartón UMACON UDS 550

 

Pomocný pracovník v cestnej infraštruktúre
Mechanické vibračné buchadlo ENAR PH 60 H (žaba)
Rozbrusovačka s vozíkom TS 800 a príslušenstvo(nádržka na vodu, ukazovateľ smeru rezu
Snehová fréza SA 706 M1
Traktor XT 190 HD s vozíkom

 

Upratovačka
NILFISK TW 300 S extraktor
Profesionalny dvojvedrový upratovací vozík s držiakom na odpadkové vrecia
drobné upratovacie náradie

 

Pracovník na spracovanie a likvidáciu odpadu
vertikálny lis Flex Packing 20 ton

 

Celková výška nákladov na realizáciu projektu:181 713 EUR 
Poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku: 172 627,35 EUR eur 
Dĺžka realizácie aktivít projektu: 2/2014 – 12/2015


Hypertexotvé odkazy na webové stránky: ESF www.esf.gov.sk  (SORO) www.sia.gov.sk , www.fsr.gov.sk.

Fotogaléria

   


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka