Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Sprístupnenie informácií a informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností, petícií a opravných prostriedkov

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

Sprístupňovanie informácií v podmienkach samosprávy Obce Prakovce

 

Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať
- písomne na adresu: Obec Prakovce, 055 62 Prakovce 333
- ústne (osobne)
- elektronickou poštou: sekretariat@prakovce.sk
- alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Úradné hodiny:
Pondelok 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
Utorok 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
Streda 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Štvrtok 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
Piatok 7.30 – 12.00 13.00 – 14.00

Telefón: 053/4182031

Zodpovedná osoba: Eva Šinaľová

 

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov, sťažnotí, petícií a opravných prostriedkov a o postupe obce pri ich vybavovaní

 

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1. poštou na adresu: Obec Prakovce,  055 62 Prakovce 333

2. osobne v podateľni Obecného úradu Prakovce, Prakovce 333, č.dv.2

Obec Prakovce postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č.71/167 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podania dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka