Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Triedený zber

PREČO triediť?

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom.

AKO triediť?

Rodinné domy - vrecový systém zberu (zelené, žlté a modré vrecia)

Domácnosť vloží vytriedené zložky do vreca príslušnej farby a v deň vývozu, ktorý stanovuje zvozový kalendár, vyloží vrece pred rodinný dom na viditeľné miesto. Posádka pri vývoze vymení plné, použité vrece za poskladané nepoužité vrece, ktoré umiestni do schránky, resp. na iné bezpečné miesto tak, aby sa predišlo znehodnoteniu, prípadne strate vreca.

Vrece je potrebné mať vyložené spravidla od 7:00 hod.

V mimoriadnych prípadoch, kedy nie je možné vyviezť vrece v kalendárom určený deň je potrebné vyložiť vrece v nasledujúci deň.

Bytové domy - kontajnerový systém zberu (zelené, žlté a modré kontajnery)

Domácnosť vytriedi doma vlastným spôsobom svoje odpady a následne ich prinesie a vloží do príslušnej farebne a textom označenej nádoby (kontajnera).

AKO NAKLADAŤ S ODPADOM V OBCI PO NOVOM?

Nový zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 o odpadoch už je v platnosti s účinnosťou od 1.1.2016. Prechodnými ustanoveniami je posunutá účinnosť niektorých povinností až od 1.7.2016. Obce sú povinné do 30.6.2016 prijať nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN)  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré bude zosúladené s novým zákonom o odpadoch. Obec Prakovce schválila  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prakovce č.3/2016 dňa 15.6.2016 s účinnosťou od 1.7.2016.

 


ČO triediť?

PAPIER (modré kontajnery a vrecia)

Medzi PAPIER patrí:
noviny, časopisy, letáky, knihy, kartóny, lepenka, zošity, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,  papierové krabice, obálky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.

 12.JPG

(Modrý kontajner s modrým vreckom na odpad)

Medzi PAPIER nepatrí:
znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), mastný papier, umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier, pláta od vajíčok, viacvrstvové kombinované materiály (tzv.tetrapaky).

 

SKLO (zelené kontajnery a vrecia)

Medzi SKLO patrí:
fľaše od nápojov, sklenené fľaše a nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo, sklo z okuliarov a pod.

13.JPG

(Zelený kontajner so zeleným vreckom na odpad)

Medzi SKLO nepatrí:
porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, iné bezpečnostné sklá, nepriestrelné sklo, sklobetónky, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín.

PLASTY, TetraPaky, KOVOVÉ OBALY (žlté kontajnery a vrecia)

Medzi PLASTY patrí:
plastové fľaše od nápojov a rastlinných olejov (označenie na obaloch PET alebo 1), aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov (HDPE), číre a farebné fólie, strečové fólie (LDPE), záhradný nábytok, prepravky, penový polystyrén, plastové koše na odpadky a prádlo, plastové vedierka, misky"

Medzi KOVOVÉ OBALY patrí:
konzervy od rôznych potravín, plechovky od nápojov (coca-cola, pivo, energetické nápoje), tégliky od paštét, hrnce, vedrá, kovový riad, drobný kovový šrot", obaly zo sprejov.

Medzi TetraPacky patrí:
stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri

14.JPG

(Žltý kontajner so žltým vreckom na odpad)

Medzi PLASTY, KOVOVÉ OBALY a TETRAPACKY nepatri:
znečistený plast (potravinami, zeminou, maltou, zaschnutou farbou alebo inou chemikáliou), plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, celofán, obaly z cukríkov, keksov, plastové predmety s obsahom kovových častí, podlahové krytiny, gumu, molitán, PVC ", matrace, žalúzie, rolety

 

 


 


 

Harmonogram odvozu odpadu v obci Prakovce

Harmonogram odvozu BRO.PDF(262.3 kB)Harmonogram odvozu BRO.PDF

Popis systému nakladania s odpadmi na území obce Prakovce

Program odpadového hospodárstva obce Prakovce

Ako správne kompostovať

kompostovanie brozura.pdf(18.2 MB)kompostovanie brozura.pdf
letak-kompostovanie-w.pdf(738.8 kB)letak-kompostovanie-w.pdf

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka