Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zberný dvor Prakovce

Zberný dvor Prakovce

Obec má pre občanov obce platiacich za odpad miestny poplatok za komunálne a drobné stavené odpady zriadený Zberný dvor v lokalite: Prakovce  Waltzwerk

Zberný dvor prevádzkuje obec sama.

Zberný dvor sa riadi prevádzkovým poriadkom a poplatník je povinný sa pri návšteve zberného dvora s ním oboznámiť a rešpektovať ho.

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení nariadení obce.

Fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu: obaly a neobalové výrobky, z papiera, plastov, skla, BIO odpad (zelený, oleje a tuky), objemný odpad,  odpadové pneumatikay, textil a šatstvo, elektroodpady, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, batérie a akumulátory.

Fyzická osoba môže na zbernom dvore za poplatok odovzdať nasledujúce oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu: drobné stavebné odpady. Poplatok je určený v samostatnom VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Na zbernom dvore nie je možné odovzdať  nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky, odpad s obsahom škodlivín, biologický rozložiteľný kuchynský odpad.

Prevádzkovateľ  zberného  dvora je   povinný odobrať od občanov obce drobný stavebný odpad, objemný odpad a  oddelene   zbierané   zložky  komunálneho    dpadu  v  rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne   záväznom nariadení obce.

Zber odpadov na zbernom dvore sa  neuskutočňuje od podnikateľov.


 

Informácie pre verejnosť

Zberný dvor sa prevádzkuje pre príjem surovín od občanov:

                                                                Streda 8,00 –   16,00 hod.                                                                                                                                Sobota 8,00 –   12,00 hod.

                   

                                                                 Kontakt: 0903 768 951

 Ing. Maroš Lelák, odborný pracovník Zberný dvor Prakovce


 

Informačná tabuľa Zberný dvor Prakovce


dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Prakovce dnes Oficiálna stránka obce Prakovce

webygroup

Úvodná stránka