Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Prakovce 2019 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 76
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/11/2019Mgr. Juraj Pavlov , PrakovceZmluva o nájme pozemkuprenájom pozemku na zahradkárske účely9,36 €24.1.2019nestanovený
1/14/2019Monika Grančajová, Ing. Milan PregunZmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena na parcele č. KN C 92132,50 €9.2.2019nestanovený
1399/2019-M_ODFSSMinisterstvo práce,sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a dovršili dôchodkový vek poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a dovršili dôchodkový vek 84 096,00 €14.2.2019nestanovený
1/13/2019Mgr. Helena Kačmarová, Ján KačmárZmluva o zriadení vecného bremenavzájomné usporiadanie práv.vzťahov - zriadenie vecného bremena El. prípojka0,00 €16.2.2019nestanovený
ZoD DSPBD Plus s.r.o., Maurerova 11, 053 42 KrompachyZmluva o dielo (dodávka stavebných prác)stavebné práce s názvom Zlepšenie prístupu k pitnej vode obyvateľov MRK v obcu Prakovce3 252,00 €19.3.2019nestanovený
2406780843Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPoistná zmluvapoistenie majetku b.d. 278 439,73 €28.3.2019nestanovený
DOD 8B-TRIX Ľudovít Bikár, 055 62 PrakovceDodatok č. 8 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2009predlženie nájmu 0,00 €2.4.2019nestanovený
KZ U2/17/2019Obchodné centrum, s.r.o., 309, 055 62 PrakovceKúpna zmluvapredaj pozemku KN C 1006/21 010,00 €5.4.2019nestanovený
65/001/19Prima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, ŽilinaZmluva o kontokorentnom úvere č.65/001/19poskytnutie úveru60 000,00 €6.4.2019nestanovený
UZ 1/12/2019Bc. Danka ŇarjašováKúpna zmluvapredaj pozemku KN C 712 650,00 €9.4.2019nestanovený
ZoDEurópska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 BratislavaZmluva o dielozavedenie štandardov kvality v ZOS Prakovce 790,00 €11.4.2019nestanovený
KZ/P/2019/01Mesto Gelnica, Banícke námestie č.4, 056 01 GelnicaKúpna zmluvakúpa pozemku E KN 3290/11 410,00 €11.4.2019nestanovený
ZoBZoVB AMAlžbeta Mitríková, PRakovceZmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych právvecné bremeno - elektrická NN prípojka0,00 €12.4.2019nestanovený
2/2019Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 040 01 KošiceZmluva o dodávke elektrickej energie a refakturách nákladov dodávka tepla pre objekt Obecného úradu v Prakovciach0,00 €13.4.2019nestanovený
Dodatok č. 3ODPADservis s.r.o., Němcovej 4, 040 01 KošiceDodatok k Zmluve o poskytovaní služieb na úseku životného prostredia z 4.3.2016zmena čl. II0,00 €13.4.2019nestanovený
Položky 1-15 z 76
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Prakovce 2018 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 105
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Dodatok č.4Prima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, ŽilinaZmluva o kontokorentnom úvere č.18/001/14predlženie platnosti úveru 0,00 €12.1.2018nestanovený
Dodatok k Z č.4 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/9, 825 BratislavaDodatok k Zmluvám o dodávke plynu dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie0,00 €1.2.2018nestanovený
ZoNB NB-A/1Zizana Križeková, Lukáš VaškoZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €22.2.201831.12.2019
ZoNB NB-A/9Natália Pisková, Miroslav ŽecZmluva o nájme bytuprenájom 1-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €22.2.201831.12.2019
Dodatok č. 7B-TRIX Ľudovít Bikár, 055 62 PrakovceDodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2009zmena bodu 1 - Doba platnosti a zánik0,00 €22.2.201831.12.2018
Dodatok č. 2 ZoPPMEDI-PRA s.r.o., 055 62 Prakovce 260Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.2.2014Zmena čl. 4 - Doba trvania nájmu a jeho zánik0,00 €22.2.201831.12.2019
18-038BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský MikulášZmluva o servise a výkone služieb prislúchajúcej zodpovednej osobeochrana osobných údajov82,00 €3.3.2018nestanovený
ZoNPĽubomír Žiga, PrakovceZmluva o nájme pozemkuprenájom pozemku na zahradkárske účely0,00 €2.3.2018nestanovený
0220180067Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 825 13 BratislavaDohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnostiúprava práv k nehnuteľnostiam 596,00 €15.3.2018nestanovený
PDKošický samosprávny kraj, Nám.Maratónu mieru 1, KošicePartnerská dohoda o spolupráci pri realizácii projektuspolupráca pri realizácii projektu A good start Projekt0,00 €22.3.2018nestanovený
Dod.1 MCMaterské centrum Harmónia, 055 62 PrakovceDodatok č. 1 k Zmluve č. 25/18/2017 o prenájme nebytových priestorovZmena doby nájmu0,00 €24.3.201830.6.2020
ZoVPESCityEnergy s.r.o. Obrancov mieru 189/29 Košice 040 01Zmluva o výkone podpornej energetickej službyvýkon podpornej energetickej služby0,00 €24.3.2018nestanovený
Dodatok č. 21Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová VesDodatok č. 21 k zmluve č. 6000/03/V-5 o odvoze, zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Prakovcezmena článku VII. 0,00 €29.3.2018nestanovený
ZoBÚSlovenská sporiteľňa, a.s. Tomašikova 48, BratislavaZmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotáciezriadenie účtu pre klienta 0,00 €7.4.2018nestanovený
ZoPD 1/2018Futbalový klub, Prakovce 281, 055 62 PrakovceZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Prakovceposkytnutie dotácie na organizovanie podujatí FK 18 600,00 €7.4.2018nestanovený
Položky 1-15 z 105
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Prakovce 2017 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 130
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
NZ 1/2017 PSZákladná škola s Materskou školou, PrakovceNájomná zmluvaprenájom telocvične ZŠ Prakovce5,00 €20.1.2017nestanovený
UZ 17/14/2016František Vaškovič, PrakovceZmluva o nájme pozemkuprenájom pozemku6,00 €3.1.2017nestanovený
UZ 17/15/2016Matúš Struhár, PrakovceZmluva o nájme pozemkuprenájom pozemku0,00 €3.1.2017nestanovený
NB-A/2Bc. Lucia ImlingováZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-A/4Zora BalogováZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-A/5Zveta KarkošiakováZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-A/6Ľubomír PlachetkaZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-A/8Zuzana CinováZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-A/9Zuzana Krížeková, Lukáš VaškoZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-B/1Ondrej Staš, Anežka StaškováZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-B/2Nikola Petrušová, Štefan KuchárZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-B/4Božena Lamerová, Pavol LamerZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-B/5Mgr. Nikola Hlebová, Jozef HlebaZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-B/7Mária Plachetková, Rudolf BalaszZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
NB-B/8Alena DickováZmluva o nájme bytuprenájom 2-izbového bytu v b.d. č. 2780,00 €3.1.2017nestanovený
Položky 1-15 z 130
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Prakovce 2016 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 99
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
NZ 4/2016Základná škola s Materskou školou, PrakovceNájomná zmluva o nájme nebytového priestoruPrenájom telocvične v ZŠ5,00 €4.5.2016nestanovený
1602LD004DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 BratislavaLicenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb poskytnutie práva používať programové vybavenie a poskytovanie služieb  372,00 €22.3.2016nestanovený
ZoESSlovenská sporiteľňa, a.s. Tomašikova 48, BratislavaZmluva o Elektronických službáchposkytovanie Elektronických služieb k Bankovým produktom0,00 €13.1.2016nestanovený
Dodatok č. 1 MEDI-PRAMEDI-PRA s.r.o., 055 62 Prakovce 260Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.2.2014zmena bodu 1. článku 4,5.0,00 €13.1.2016nestanovený
KZ U 9/12/2016Peter Šramko, PrakovceKúpna zmluvaPredaj pozemku 530,00 €19.1.2016nestanovený
1/KK/2016Pedrotex s.r.o., Mierova 2123, 022 01 ČadcaZmluva o prenajatí priestorovprenájom priestorov v Klube kultúry50,00 €21.1.2016nestanovený
KZ U 9/11/2016Marek Oravec a manželka, PrakovceKúpna zmluvaPredaj pozemku 196,00 €23.1.2016nestanovený
N20160127004Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 BratislavaZmluva o spolupráciposkytovanie finančných prostriedkov na výkon TSP v rámci projektu Terénna sociálna práca v obciach0,00 €30.1.2016nestanovený
Dodatok ku ZoPPnČVia Mirabilis, n.o., 053 51 Kluknava č. 17Dodatok ku Zmluve o poskytnutí príspevku na činnosťspolupráca v oblasti cezhraničnej spolupráce 650,00 €24.3.2016nestanovený
NZ 0124/2016/CESlovenská sporiteľňa, a.s. Tomašikova 48, BratislavaNájomná zmluvaprenájom priestorov OcÚ - bankomat 120,00 €24.2.2016nestanovený
NZ2016/022/1072XEROX LIMITED, o.z. Digital Park II, Einsteinova 23, BratislavaNájomná zmluvaprenájom zariadenia Xeroxom - Xerox WC 7855V-F85,00 €1.3.2016nestanovený
072016DD21 s.r.o., Švábska 6, 080 05 PrešovZmluva o servise a údržbe zariadenia poskytovanie servis. služby a údržby kopir.stroja Xerox WC 7855 VF0,00 €20.2.2016nestanovený
N20160229023Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 BratislavaZmluva o spolupráci NP PVSSKIKÚspolupráca pri poskytovaní soc.služby pre deti a rodinu 0,00 €4.3.2016nestanovený
ZoPSODPADservis s.r.o., Němcovej 4, 040 01 KošiceZmluva o poskytovaní služieb na úseku životného prostrediaporadenstvo v oblasti OF, odborný dohľad a dozor na Zb.dvore a p.65,00 €5.3.2016nestanovený
2/KK/2016Pedrotex s.r.o., Mierova 2123, 022 01 ČadcaZmluva o prenajatí priestorovprenájom priestorov v Klube kultúry50,00 €17.3.2016nestanovený
Položky 1-15 z 99
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Prakovce 2015 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 134
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
NZ3Základná škola s Materskou školou, PrakovceNájomná zmluvaprenájom telocvične Základnej školy ( pondelok, stredu)5,00 €13.1.201531.12.2015
ZN2Základná škola s Materskou školou, PrakovceNájomná zmluvaprenájom telocvične Základnej školy ( pondelok)5,00 €13.1.201531.12.2015
NZ1Základná škola s Materskou školou, PrakovceNájomná zmluvaprenájom telocvične Základnej školy (pondelok, streda)5,00 €13.1.201531.12.2015
Dodatok č. 1/2015Eva Augustiňaková Dotatok č.1/2015 k zmluve č, NP-18/2013 o nájme bytuzmena doby nájmu0,00 €30.1.201530.9.2017
RC 1/2015PRAKTOS, spol. s.r., Prakovce 333Rámcová dohoda na dodanie tovaru Čistiace prostriedkydodávka čistiacich potrieb pre obec0,00 €31.1.2015nestanovený
GMTGMT real, spol. s r.o., Kúpeľná 3, 080 01 PrešovDohoda o zrušení zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 21.2.2014zrušenie zmluvy0,00 €3.2.2015nestanovený
ZoBKZ č. 1/2015GMT real, spol. s r.o., Kúpeľná 3, 080 01 PrešovZmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 1/2015odplatný prevod vlastníckeho práva z dubúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho k Bytovému domu, Technickej vybavenosti a k častiam Pozemkov 759 486,42 €3.2.2015nestanovený
1/KK/2015Flea Market s.r.o., Okružná 46/17, 050 01 RevúcaZmluva o prenajatí priestorovPrenájom priestorov v Klube kultúry50,00 €4.2.20154.2.2015
2/KK/2015LA TIERRA s.r.o., Mokrance 312, 045 01 MokranceZmluva o prenajatí priestorovPrenájom priestorov v Klube kultúry50,00 €10.2.2015nestanovený
3/KK/2015Igor Dirga, Za Hornádom 881/9, 05201 Sp.Nová VesZmluva o prenajatí priestorovPrenájom priestorov v Klube kultúry25,00 €18.2.2015nestanovený
DOD/02-2015MPSVaR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaDodatok č DOD/02-2015/Z271102306701 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu s kódom ITMS 27110230637zmeny v článku II.0,00 €18.2.2015nestanovený
ZoRProfesionálny register, s.r.o., Michalská 9, 811 01 BratislavaZmluva o reklameprezentácia na hlavnej webovej stránke profesionálny register.sk 240,00 €19.2.2015nestanovený
4/KK/2015ROTRA s.r.o., Mierova 2123, 022 01 ČadcaZmluva o prenajatí priestorovPrenájom priestorov v Klube kultúry50,00 €24.2.2015nestanovený
Dodatok č. 4Ľudovít Bikár - B.TRIX, PrakovceDodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorovzmena doby platnosti0,00 €26.2.2015nestanovený
Dotatok č. 1/2015 NB-4/2012Vladimír Štec a manž. Beáta Štecová, Prakovce 288Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. NB-4/2012 o nájme bytu Predlženie doby nájmu 0,00 €7.3.201530.9.2017
Položky 1-15 z 134
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Prakovce 2014 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 113
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/PS/2014Mažoretky RAGTIME, Czambelova 16, KošiceZmluva o uskutočnení vystúpeniekultúrne vystúpenie v rámci Dni Prakovice - 29.6.201450,00 €30.6.2014nestanovený
2/PS/2014Mažoretky CHEEKY GIRLS, Mlynská 1122, KrompachyZmluva o uskutočnení vystúpeniekultúrne vystúpenie v rámci Dni Prakovice - 29.6.201450,00 €30.6.2014nestanovený
3/PS/2014The Big Bang Band-dychový orchester, Letná 17, KošiceZmluva o uskutočnení vystúpeniekultúrne vystúpenie v rámci Dni Prakovice - 29.6.2014 300,00 €30.6.2014nestanovený
4/PS/2014Čačina, Prakovce 303Zmluva o uskutočnení vystúpeniekultúrne vystúpenie v rámci Dni Prakovice - 28.6.2014 200,00 €29.6.2014nestanovený
19/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová VesDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 12úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pre zabezpečení akvivačnej činnosti formou MOS0,00 €3.1.201431.5.2014
1/KK/2014Flea Market s.r.o., Okružná 46/17, 050 01 RevúcaZmluva o prenajatí priestorovPrenájom priestorov v Klube kultúry50,00 €17.1.201417.1.2014
18/001/14Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 ŽilinaZmluva o kontokorentnom úvereposkytnutie kontrokorentného úveru - Municipálny úver60 000,00 €22.1.2014nestanovený
2/KK/2014Pedrotex s.r.o., Mierova 2123, 022 01 ČadcaZmluva o prenajatí priestorovPrenájom priestorov v Klube kultúry50,00 €28.1.2014nestanovený
4419003151Komunálna poisťovňa a.s., Štefanikova 17, BratislavaNávrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodupoistenie - protipovodňová ochrana ZB Zimný voda0,00 €11.2.2014nestanovený
3/KK/2014Igor Dirga, Za Hornádom 881/9, 05201 Sp.Nová VesZmluva o prenajatí priestorovprenájom priestorov v KK25,00 €19.2.2014nestanovený
2924/2014-M_ORFMPSVaR, Špitálska 4,6,8, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finanč.príspevku na financovanie soc.služby v zariadení soc.služieb úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí fin. príspevku na finacovanie ZOS 130 560,00 €12.2.201431.3.2015
ZoBZGMT real, spol. s r.o.Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvyzáväzok zmluvných strán uzavrieť kúpnu zmluvu na kúpu Bytového domu a prístup. komunikácie 783 813,36 €22.2.2014nestanovený
Dotadok č. 3B-TRIX Ľudovít Bikár, 055 62 PrakovceDodatok k Zmluve o prenájme nebytových priestorovzmena doby platnosti prenájmu0,00 €22.2.201431.12.2014
ZoNNBMEDI-PRA s.r.o., 055 62 Prakovce 260Zmluva o nájme nebytových priestorov prenájom nebyt. priestorov Obvotného zdrav.strediska súp.č. 29959,25 €22.2.201431.12.2015
NB-2/2014MS DOMSTAV s.r.o.,Slovenská č. 5, 085 01 BardejovZmluva o nájme bytuprenájom 3-izb.bytu v b.d. č. 288 131,44 € (jednotková)25.2.201420.5.2014
Položky 1-15 z 113
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Prakovce 2013 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 114
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2/PS/2013OZ DFS VánokZmluva o uskutočnení vystúpeniauskutočnenie vystúpenia - Deň Prakoviec 500,00 €29.6.2013nestanovený
1/PS/2013OZ Klub milovníkov autentického folklóru - súbor Železiar, Krivá 2, KošiceZmluva o uskutočnení vystúpeniauskutočnenie vystúpenia - Deň Prakoviec 500,00 €29.6.2013nestanovený
NB-1/2013Jana Javorková, Prakovce 306Zmluva o nájme bytuPrenájom bytu v budove ZŠ s MŠ 165,00 €3.1.201330.6.2013
Dodatokč č. 2Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku - Protipovodňová ochrana Zimná vodaZníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu0,00 €21.2.2013nestanovený
KZ130102TS MOTORY s.r.o., Pribinova 6, 036 01 MartinKúpna zmluvamalé úžitkové vozidlo Effedi Gasolone FD 29 snádstavbou45 350,00 €7.2.2013nestanovený
31122005PRAKTOS, spol s r.o., Prakovce 333Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o výpožičke zo dňa 31.12.2005koniec platnosti Zmluvy o výpožičke0,00 €7.2.2013nestanovený
NN/1/2013PRAKTOS, spol s r.o., Prakovce 333Zmluva o nájme nehnuteľnostíPrenájom nehnuteľností - obecné lesy0,00 €7.2.2013nestanovený
NN/2/2013PRAKTOS, spol s r.o., Prakovce 333Zmluva o nájme nehnuteľnostíPrenájom nehnuteľností - Dom smútku, areál cintorína0,00 €7.2.2013nestanovený
NN/3/2013FK Prakovce, občianské združenie, 055 62 PrakovceZmluva o nájme nehnuteľnostíPrenájom nehnuteľností - budova a pozemok - areál Futbalového štadióna V Prakovciach0,00 €7.2.2013nestanovený
Dodatokč č.2Ľudovít Bikár - B.TRIX, PrakovceDodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena doby platnosti a zániku0,00 €7.2.201331.12.2012
8/§51/2013ÚPSVaR, Odborárov 53. 052 01 Spišská Nová VesDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania podmienok absolvent.praxeúprava práv a povinností pri zabezp.vykonávania absolventskej praxe0,00 €15.2.2013nestanovený
1885/2013-M-ORFMPSVaR, Špitálska, 816 43 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc.služby v zariadení soc.služiebposkytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v ZSS0,00 €14.2.2013nestanovený
4/2013Správa katastra Košice, Južná trieda 82, KošiceZmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľnostíposkytnutie hromadných údajov z katastrálneho územia Prakovce0,00 €8.2.2013nestanovený
TP 9900937701Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebzmena výškymesačného paušálu Biznis UNI 1500,00 €14.2.2013nestanovený
ISDN 9900937205Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebzmena výšky mesačného paušálu ISDN Biznis 0,00 €14.2.2013nestanovený
Položky 1-15 z 114
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Prakovce 2012 » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 116
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/PSIng. Ondáš Štefan-agentúra, Brezová 38, 05201 Sp.Nová VesZmluva o spolupráci a zabezpečení umeleckého vystúpeniaZabezpečenie vystúpenia skupiny Smola a Hrušky v rámci Dňa Prakoviec1 000,00 €29.6.201230.6.2012
2/PSŠtefan Skrúcaný, Pluhová 76, 831 03 BratislavaZmluva o uskutočnení vystúpeniaVystúpenie Štefana Skrúcaného v rámci Dni Prakoviec1 000,00 €29.6.201230.6.2012
9/2012Štefan Štirban, Prakovce 305Zmluva o spokytovaní služiebPoskytovanie služieb v oblasti bezp. práce0,00 €1.1.2012nestanovený
1554/2011/CESlovenská sporiteľňa, a.s. Tomašikova 48, BratislavaKúpna zmluvaPredaj použitých hnuteľných vecí40,00 €4.1.2012nestanovený
Z137/4.1/2011Ministerstvo životného prostredia SRPríloha č.2 k zmluve a rozhodnutie o zmene projektuPríloha č.2 k zmluve a rozhodnutie o zmene projektu0,00 €6.1.2012nestanovený
1/KK/2012Pavol Jašurek, Janka Kráľa 2596/22, ČadcaPrenájom priestorovprenájom miestnosti v KK50,00 €12.1.2012nestanovený
2/KK/2012Peter Franek, č. 661, 023 12 SvrčinovecZmluva o prenájmePrenájom priestorov KK50,00 €20.1.2012nestanovený
1I.B.I.,s.r.o. Tokajícka 8, 040 22 KošiceZmluva o dieloProjektová dokumentácia - rekonštrukcia objektu č. 2879 700,00 €25.1.2012nestanovený
3/KK/2012Igor Dirga, MarkušovceZmluva o prenájmePrenájom priestorov KK25,00 €1.2.20121.2.2012
1/2012 NB 4Vladimír Štec a manželka Beáta Štecová, Prakovce 288Dodatok č.1/2012 k zmluve č. NB-4/2012 o nájme bytuprenájom bytu0,00 €6.3.20125.3.2015
1/2012 NB-5Oľga Sillová, Prakovce 288Dodatok č.1/2012 k zmluve č. NB-5/2012 o nájme bytuprenájom bytu0,00 €6.3.20125.3.2015
1/2012 NB-18Mária Minárová, Prakovce č. 288Dodatok č.1/2012 k zmluve č. NB-18/2012 o nájme bytuprenájom bytu0,00 €6.3.201228.5.2012
1/2012 NB-7Branislav Ferenc, Prakovce 288Dodatok č.1/2012 k zmluve č. NB-7/2012 o nájme bytuprenájom bytu0,00 €6.3.20125.3.2015
1/2012 NB-19Peter Bobák a manželka Ľudmila Bobáková, Prakovce 288Dodatok č.1/2012 k zmluve č. NB-19/2012 o nájme bytuprenájom bytu0,00 €6.3.20125.3.2013
dodatok č. 1B-TRIX Ľudovít Bikár, 055 62 PrakovceDodatok č.1/2012 k zmluve o prenájme nebytových priestorovZmena výšky a splat.nájomného v nebyt. priestoroch KK0,00 €8.3.2012nestanovený
Položky 1-15 z 116
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Prakovce » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 109
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZOS/4/2011/PáObec Helmcanovce Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladovúprava právnych vzťahov34,72 €21.10.2011nestanovený
1/2011Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.Dodatok k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 198/2006Dodávka a odber tepla0,00 €12.1.201131.12.2011
SNV0008/2011Dexia banka Slovensko a.s.Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banke-Bank0,00 €11.1.2011nestanovený
018/2011Prakoenerg, spol. s r.o.dodávka energií, komodít a služieb pre rok 2011dodávka energií,n komodít a služieb0,00 €15.1.201131.12.2011
00000000000Arde, s.r.o.Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie VOrealizácia Obec Prakovce VO1 950,00 €21.1.2011nestanovený
11Bratner Nova, s.r.o.Dodatok č.11 k zmluve č. 6000/03/V-5 odvoz, zber a zňeškodňovanie komunálneho odpadu z obce Prakovce0,00 €1.2.2011nestanovený
č.1/2011Vladimír ŠtecDodatok k zmluve o nájme bytunájom bytu0,00 €1.2.20114.3.2012
0179/5300/2011Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyzriadenie vecného bremena0,00 €2.2.2011nestanovený
Dodatok č.1 k zmluveDomov dôchodcov Nálepkovo, n.o.Zabzpečenie poskytovania soc. služby a úhrady ekonomických nákladov0,00 €11.2.201131.12.2011
ZmluvaAnna KastelovičováZmluva o poskytnutí sociálnej službyposkytnutie sociálnej služby0,00 €16.2.201128.2.2012
R_74/2011IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správyZmluva o dielopoužívanie aktuálnych verizií progl vybavenia 314,88 €20.2.2011nestanovený
MK-00147/2011/9.1Ministerstvo kultúry SRDohoda o spolupráci prei reslizácií dot. systému MKSRprogram Kultúrne poukazy 20110,00 €19.2.201113.11.2011
Zmluva0Mária GrančayováZmluva o poskytovaní sociálnej službyposkytovanie soc. služby0,00 €2.3.201131.12.2012
ZMLOskar Dávid, Helena DávidováZmluva o poskytovaní sociálnej službyposkytovanie sociálnej služby0,00 €8.3.201128.2.2012
Nájomná zmluvaLadislav Šveda, Helena ŠvedováNájomná zmluvanájomná zmluva46,20 €15.3.201115.3.2021
Položky 1-15 z 109


Úvodná stránka